Logo Camping La Rocca
Logo Camping La Rocca
 1. Voor toegang tot de camping is autorisatie van de Directie en bijbehorende invulling van de informatiekaart na vertoning van een document verplicht.
 2. Er mogen geen vreemden de camping op, ook niet als ze door gasten vergezeld worden, zonder toestemming vooraf van de Directie.
 3. De herkenningskaart die ontvangen wordt bij aankomst zal in het zicht geplaatst moeten worden op de auto; de toegang tot de camping is verboden voor auto’s zonder die kaart.
 4. De Directie behoudt het recht de toegang te verbieden aan dagbezoekers.
 5. De installatie van tenten en caravans zal uitgevoerd moeten worden volgende de aanwijzingen van de Directie.
 6. Gasten wordt aanbevolen om de begroeiing, de hygiëne de schoonmaak van het geheel te respecteren; kinderen moeten vergezeld worden naar de wc’s/badkamers.
 7. Absolute stilte na 23.00 tot 7.00; van 13.00 tot 15.00. Het gebruik van audio-visuele apparatuur is niet toegestaan, wegens het respect van andermans rust.
 8. De snelheid van de voertuigen binnenin het toeristisch complex mag niet hoger liggen dan 10 km per uur.
 9. Het gebruik van motorvoertuigen om zich binnen het complex te verplaatsen is verboden.
 10. De geachte Gasten worden verzocht het reglement en de tijden die aangegeven staan in het zwembad in acht te nemen.
 11. De tarieven zijn per dag, ongeacht het uur van binnenkomst.
 12. Het saldo van het verblijf moet binnen de dag na aankomst betaald worden en de plaats moet verlaten worden voor 12.00 op de dag van vertrek. Na die tijd, zal een dag meer in rekening gebracht worden.
 13. Het is streng verboden om vuur aan te maken op het grasveld en op het strand; verder is het verboden om water te verspillen.
 14. De Directie ziet van elke verantwoordelijkheid af van verloren geld en voorwerpen die niet door haar zelf bewaakt worden. geen enkele verantwoordelijkheid kan door de Directie op zich genomen worden voor schade veroorzaakt door slecht weer of overmacht.
 15. Honden moeten aan de lijn gehouden worden en om de zoveel tijd vergezeld worden buiten de camping. Alle eigenaars van honden worden verzocht onmiddellijk schoon te maken waar de hond het vies maakt en zijn geheel verantwoordelijk voor schade die door hun honden aangericht wordt. Het is bovendien streng verboden om honden mee naar het zwembad te nemen.
 16. U wordt verzocht de tijden van het kantoor, van de bar, van de supermarkt en van de sluiting van de slagboom in acht te nemen.
 17. De geachte Gasten worden verzocht om alleen voor urgente gevallen telefoontjes te ontvangen.
 18. Klanten moeten afval direct in de groene vakken die bij de ingang staan gooien.
 19. In het geval van het niet in acht nemen van deze normen zal de Directie gedwongen zijn de nodige maatregelen te treffen. In de meest ernstige gevallen zullen overtreders van de camping weggestuurd worden.
 20. De Directie wenst al haar klanten aan prettig verblijf toe.